Takács Mária: Orvosi virológia

A virológia az orvostudomány egyik leggyorsabban fejlődő ága. Napjainkban a virológia, a vírusok által okozott megbetegedések mindenkit foglalkoztatnak.

A könyv az orvosi virológiát a maga teljességében mutatja be. Az anyag öt nagy fejezetet tartalmaz. Az első fejezet, az Általános virológia összefoglalja a vírusok taxonómiáját, szerkezetét, szaporodási módjait, a megelőzés és a terápia általános kérdéseit. Itt kerül sor a biztonsági laboratóriumok követelményeinek részletes ismertetésére is. A Vírusdiagnosztika című fejezet röviden ismerteti a vírusok esetében alkalmazott diagnosztikai eljárásokat, különös figyelmet fordítva a verifikáló eljárásokra és az utóbbi években nagy jelentőséget nyert molekuláris módszerekre. A Részletes virológia című fejezet a legújabb taxonómiát figyelembe véve, a víruscsaládok szerint haladva ad teljes áttekintést az embereket fertőző vírusok biológiai tulajdonságairól, terjedéséről, diagnosztikájáról, a betegségek megelőzéséről és terápiájáról. A Virális kórképek diagnosztikája című fejezet klinikai virológiai szemlélettel csoportosítja az emberi szervezet vírusfertőzéseit, ami az orvosi diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai tevékenységhez nyújt szakmai segítséget. Végül az ötödik fejezetben a laboratóriumok számára elengedhetetlenül fontos speciális kérdések kerülnek sorra, többek között a járványügyi felügyelet, a virológiai szűrővizsgálatok kérdése, a referencialaboratóriumok rendszere, a munkavédelem és a laboratóriumok minőségirányítási rendszerének működtetése.

A fejezetek szerkesztésénél ügyeltünk az érthetőségre, a szemléltető ábrák a tudományág legutolsó eredményeit tükrözik, ezen kívül számos táblázat segíti az elméleti ismeretek összefoglalását és befogadását.

A szerzők a hazai virológia és a szorosan kapcsolódó tudományágak (pl. infektológia, járványügy) legfelkészültebb szakemberei. Mind a négy orvostudományi egyetem, több országos intézet, valamint néhány meghatározó kórház kiváló szakemberei vettek részt a könyv megírásában.

A mű korszerű szemléletű, hiánypótló interdiszciplináris kézikönyv, amelyet haszonnal forgathat minden egészségügyben dolgozó és/vagy szakképzésben részt vevő kolléga, az egyetemi hallgatók, valamint mindenki, aki a virológia iránt komolyabban érdeklődik.

Takács Mária virológus, klinikai mikrobiológus jelenleg a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Semmelweis Egyetem munkatársa. A diploma megszerzése után a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen kezdett dolgozni, majd az Országos Közegészségügyi Intézet (később Országos Epidemiológiai Központ, jelenleg Nemzeti Népegészségügyi Központ) Virológiai Főosztályának munkatársa lett. PhD-fokozatát 1997-ben szerezte meg, klinikai mikrobiológusi szakvizsgát 2006-ban tett, 2009-ben habilitált. 2003-tól a Hepatitis Vírusok Nemzeti Referencia Laboratóriumának vezetője, 2006-tól főosztályvezető, 2014-től 2018-ig főigazgató-helyettes, illetve igazgató. Jelenleg virológus szaktanácsadó. Négy egyetemen tart humán virológia tárgykörben graduális és posztgraduális kurzusokat. Oktatási tevékenységének elismeréseként 2013-ban címzetes egyetemi tanár címet kapott (BME). 2003–2013 között a Magyar Mikrobiológiai Társaság (MMT) Virológiai Szekciójának vezetője, 2013-tól 2015-ig az MMT főtitkára volt. Kutatási területe elsősorban a vírusok molekuláris módszerekkel történő kimutatása, melyről több mint száz tudományos közleménye jelent meg. Számos hazai és nemzetközi projekt vezetője, résztvevője. Munkásságát több szakmai díjjal ismerték el. A Klinikai és járványügyi virológia című kézikönyv főszerkesztője, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Klinikai és Járványügyi Mikrobiológia tagozatának tagja.

Medicina Könyvkiadó, 2022.

Szerk: Dr. Takács Mária

ISBN: 978 963 226 848 4

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük