Felvezető előre…

… a többiek maradjanak helyben!

A Magyar Néphadsereg 4228-as számú hódmezővásárhelyi ezredének lakójaként 1973-74-ben elég sokszor volt alkalmam ezt a felszólítást elkiáltani, később nekem címezve is hallani. A szolgálati szabályzat előírása szerint az őrhelyen álló poszt a felé közeledő váltást az Állj! Ki vagy? felszólítással állítja meg előírt távolságon, majd a felhangzó „Felvezető, váltás” azonosításra adja ezt a fenti utasítást. Sokat, a 11 hónap katonaidőm alatt huszonegynéhány alkalommal voltam őrszolgálatban. A századírnok közülünk való volt, haver, ha a mi századunk volt soros a szolgálatok ellátásában, őrségbe kértem a vezénylésemet. Szerettem, nyugis állás volt. Két óra az őrhelyen, zavartalanul. Az ember fejben lejátssza  magának kedvenc nagylemezét, elmélkedik, hordón üldögélve cigarettázik olyan objektumon, aminek a közelében is tilos még a nyílt láng használata is. Béke!  A gázolaj nem robban.

A felvezető az őrparancsnok és az őrparancsnok-helyettes után rangban a harmadik beosztás az őrségben. Feladata az őrségváltás lebonyolítása: ő vezeti kétóránként a váltást az őrhelyekre és vezeti vissza a leváltott őröket az őrszobába, a készenlét/pihenő idejére.  Felvezető a megjelölése annak a rövid cikknek, ami a most induló Integráló infekciókontroll című tudományos folyóirat lapszámainak első cikke, összefoglalja az aktuális szám tartalmát, ismerteti és összekapcsolja az aktuális helyzettel, történésekkel, célokkal. Amolyan vezérjegyzet-féle írás.

Az Integráló infekciókontroll (rövid nevén IIK) tudományos folyóirat. Honlapunk egyik rovata. Amint azt bemutatkozásunkkor írtuk, célunk az, hogy egy oldalon egy fórumon adjunk helyet minden olyan szakterületnek, azok képviselőinek, akik valamilyen részt töltenek be a fertőzések megelőzésében, a fertőző betegségekkel szemben folytatott küzdelemben. Az infekciókontroll a fertőzéseket megelőzni, felismerni, kimutatni, továbbadásuknak gátat vetni, következményeiket orvosolni és törvényszerűségeiket leírni igyekvő tevékenységek összessége, konglomerátuma.

A lap előzményei két évtizedre tekintenek vissza. A kétezres évek elejétől készültek, és különböző formában láttak napvilágot azok a kiadványok, amik nyomtatva vagy elektronikus formában a mikrobiológiai diagnosztika és az infekciókontroll, antibiotikum-politika érintkezési pontjainak gyakorlatát vagy elméleti hátterét ismertetik. Ezeknek most a Mikrobiológiai füzetek sorozatcímű utolsó verzióit tölthetik le honlapunk Mentett értékek / Szakmai információs anyagok rovatából. Ugyanitt található egy olyan, egy kórháznak készített, de minden kórháznak hasznosításra felkínált betegtájékoztató, amely a kórházi fertőzésekre vonatkozó tudnivalókat ismerteti közérthető formában.

2011. óta rendszertelenül, de 7 olyan rendezvény zajlott a IIK és a fertőzésekről.hu szerkesztőségének szervezésében, amelyek előképei ennek a lapnak.  Ide sorolhatjuk a 2013-as kiadású Mikrobiológia – Fertőző gondolatok című kézikönyvet és függelékét is, amely az egészségügyi mikrobiológiát a betegellátás és a megelőzés elválaszthatatlan részénektekinti és szabadon letölthető a honlapról.

2016-ban jelent meg az Infekciókontroll a bentlakásos intézményekben,  2019-ben az Egészségesen gyógyulni – A centripetális infekciókontroll kézikönyve című szakkönyv, szintén ennek a koncepciónak a jegyében: a betegközpontú, valamennyi orvosi-egészségügyi profil összefogására épülő fertőzésellenes tevékenységről szóló, a szakterületek elismert, nagy gyakorlattal bíró képviselői által írt kézikönyvek.

Mind a konferenciák előadásai, mind a könyvek ismertetői, ajánlásai  elérhetők, megtekinthetők honlapunkon, a Mentett értékek, illetve a Könyvespolcra rovatokban.

Közvetlen előzmény

Volt egy könyvötlet. Amolyan hiánypótló szakkönyvnek álmodtuk meg, ami valamiféle oki infekciókontroll felvázolására tesz kísérletet, azaz az egészségügyi ellátás talaján felmerülő fertőző betegségekhez vezető okokat és az egyes fertőzésfajták kórokozóit ismerteti, foglalja össze a klinikai, laboratóriumi diagnosztika, a prevenció, az epidemiológia, a kórházhigiénés tevékenység és a hatékony kezelés alapjait, részleteit és buktatóit.

Hiánypótló, mert a kórházi gyakorlat szerint a kórházhigiénés osztályok vagy névrokonaik látják be az infekciókontroll megtervezését, irányítását, elvégzését, értékelését és adminisztrálását, többnyire 2-3 emberrel. És sajnos eléggé elterjedt az a hozzáállás is, hogy mindez az ő kizárólagos munkájuk, más szakterületek és a kórházvezetés részéről ehhez elég kevés támogatást kapnak. Ha az oki terápia mintájára oki, azaz az okokat kiindulási pontnak tekintve állunk az infekciókontroll kérdéséhez, már látjuk, hogy az egészségügy egyetlen résztvevője se marad ki azok köréből, akik tehetnek az óhatatlanul vagy megelőzhetően felbukkanó fertőzések ellen.

A három szerkesztő (egyikünk epidemiológus és járványügyi szakember, másikunk infektológus és higiénikus, és mellette egy kórház menedzsmentjének tagja, és a harmadik a klinikai és a járványügyi mikrobiológiában szerzett gyakorlatot) arra vállalkozott, hogy a kórokozókat, azok mikrobiológiáját, a fertőzések etiológiáját, klinikumát, járványtanát, gyógyítását tekinti át, hiteles szakemberek közreműködésével, és ehhez megnyertük a Medicina Könyvkiadó hajlandóságát a megjelentetése.

Aki sokat markol

Többszöri koncepcióváltást a könyv címének változása és a felkért szerzői kör alakulása követte. Végül úgy képzeltük, hogy testtájanként haladunk, és minden passzus több szerző írásának konglomerátuma lesz: a szakterületet művelő szakorvos mellett egy mikrobiológus teszi hozzá az ott fertőzést okozó kórokozókra vonatkozó kiemelésre érdemes tudnivalókat. Hozzá infektológus, intenzív terapeuta, járványügyi szakember, kórházhigiénikus, immunológus, bőrgyógyász, gyakorlatilag az egészségügy teljes palettájának művelője kapcsolódik azért, hogy hiteles formából származó tudás jusson el a többi szakterületről érkező befogadó olvasóhoz. A cél a befogadás volt, az integráció egyetlen közös projektumba. A kórházhigiéné talaján. A cím végső változata így lett Integráló kórházhigiéné.

Ember tervez

Sajnos a túl sok szerző egyetlen csapattá szervezése számtalan buktatóval járt. Hiába a sok elfogadott felkérés, ha csak nem készült el a vállalt határidőre az összes kézirat. Köztük több olyan részlet, amik nélkül a könyv nem jelenhetett volna meg. A 2016-ban elindult összeállítás úgy maradt torzó 2020-ban, hogy ugyan megvolt már, aki a hiányzó fejezeteket megírja, és vállalása komolyan vehető is volt, de közbeszólt a világjárvány. 2020 után a COVID-19 nélkül fertőzésekről, prevencióról, járványról könyvet már nem lehet kiadni. Az ezzel történő bővítés, tekintettel arra is, hogy akiket fel lehetne kérni, azok pont a járvány miatt aktuálisan nem az írással, hanem az életek megmentésével vannak/voltak elfoglalva, akár a kórházi COVID osztályokon, akár a laboratóriumokban, és a 4-5 évvel előbb megírt fejezetek átdolgozása további csúszáshoz vezetett volna. További bizonytalanságokkal. Fájó szívvel el kellett tehát engednünk ezt a tervünket. Egy könyv a szerkesztése pillanatában lezárul, amit addigra nem illesztettek bele, az örökre kimarad.

Integráló infekciókontroll

Hogy a rengeteg befektetett munka, a szerzők kiváló írásai ne vesszenek kárba, az ötlet ne haljon végérvényesen hamvába, egy lap létrehozását választottuk. A korábbi írások aktualizásálásával, új témák behozásával, új szerzők megkeresésével több lapszám kitöltésére elegendő anyag van már most is számítógépeinken. És egy folyóiratnak összes lapszáma illeszkedik egymáshoz. Ez egy folyamatosan kiegészülő online tudásfolyam, amiben mindig fellelhető a tátongó űrt betöltő kapcsolódó írás, visszalapozva a korábbi számokat vagy megvárva a következőket. Egy folyton frissülő, bővülő szakkönyv az elsősorban de nem kizárólag az egészségügyi ellátással kapcsolatosan fellépő fertőzések tudományterületén.  A könyv címét részben – szellemét megtartva – átmentettük. A Szerkesztő Bizottság összetétele garantálja, hogy minden érintett terület magas szinten, tudással, tapasztalattal reprezentálva van. Olvasóinkat pedig szeretettel várjuk oldalainkon! Az első lapszám összeállt, tartalma kész. Hamarosan olvashatják!

Ennyi volt a felvezető. Jöhetnek a többiek.

Váltás a felvezető vonaláig előre!

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük